Skogslyckans vävstuga

TRÄFFAR: Måndagar kl 18.00. TILLGÄNGLIGHET: Markplan. HITTA TILL VÄVSTUGAN: Härnevigatan 3 A, Västerås. AVGIFT: 150 kr. Kostnad för material tillkommer. TYP: Studiecirkel, ABF. MEDLEMMAR: Skogslyckans vävstuga startade 1986 och har 9 medlemmar. VÄVSTOLAR: 10 stycken vävstolar varav 1 med kontramarsch, 1 med dragutrustning (20 drag) och 1 damastvävstol (30 drag). ÖVRIGT: Skogslyckans vävstuga vänder sig i första hand till boende i bostadsrättsföreningen. I mån av plats är vävstugan öppen även för icke-medlemmar som betalar en föreningsavgift på 100 kr. Information till nya medlemmar ges vid första tillfället. Välkommen!

Läs mer

Vävstugor

Det finns idag mer än 600 vävstugor med 6 000 vävstolar som man kan komma och väva i. 10 000 personer väver regelbundet. Många vävstugor har funnits länge. Tillberga vävstuga startade 1966. Vävstugor drivs bland annat av vävstuge-, hemslöjds-, pensionärs- och bostadsrättsföreningar.

Vävandet i vävstugan gör att man inte behöver ha en utrymmeskrävande vävstol hemma och får ett större urval på olika vävar att väv. I vävstugan får nybörjaren hjälp att komma igång av de som redan kan väva.

Verksamheten finansieras till största delen av ideella krafter. Medlemsavgifter, lotterier och basarer gör det möjligt att bekosta lokaler, utrustning och värme. Vävstugan har en stor social betydelse för deltagarna som till största delen är kvinnor i olika åldrar. Här får man gemenskap och här skapas nätverk.

Nya generationer börjar väva och det startas också nya vävstugor.

Förteckningen över vävstugor är gjord av Sveriges hemslöjdskonsulenter med textil inriktning

Vill du registrera din vävstuga eller uppdatera befintlig information om en vävstuga, ladda ner anmälningsformuläret!"