Askims vävstuga

Askims vävstuga är en ideell förening, som har funnits i Askim sedan 1971. Vävstugan ligger i Betaniastiftelsens lokaler på Lekullevägen 6 nära Askimsbadet. Föreningen har för närvarande 23 aktiva medlemmar. Syftet med verksamheten är att väva tillsammans, inspirera varandra, pröva nya vävsätt och tekniker, utveckla vävkunskaper samt umgås under trivsamma former i vävstugan. Vävstugan förfogar över 9 vävstolar i olika bredder och utföranden. Medlemmarna bestämmer vad som ska sättas upp. Vid månatliga medlemsmöten liksom vid gemensamma kafferaster diskuteras bl.a. vävönskemål. Dessa tas om hand i vävlag, som diskuterar val av material och vävsätt, beställer garn samt sätter upp vävarna gemensamt. Det finns plats för fler vävintresserade i vår förening. Förkunskaper i vävning är inte nödvändiga.

Läs mer

Vävstugor

Det finns idag mer än 600 vävstugor med 6 000 vävstolar som man kan komma och väva i. 10 000 personer väver regelbundet. Många vävstugor har funnits länge. Tillberga vävstuga startade 1966. Vävstugor drivs bland annat av vävstuge-, hemslöjds-, pensionärs- och bostadsrättsföreningar.

Vävandet i vävstugan gör att man inte behöver ha en utrymmeskrävande vävstol hemma och får ett större urval på olika vävar att väv. I vävstugan får nybörjaren hjälp att komma igång av de som redan kan väva.

Verksamheten finansieras till största delen av ideella krafter. Medlemsavgifter, lotterier och basarer gör det möjligt att bekosta lokaler, utrustning och värme. Vävstugan har en stor social betydelse för deltagarna som till största delen är kvinnor i olika åldrar. Här får man gemenskap och här skapas nätverk.

Nya generationer börjar väva och det startas också nya vävstugor.

Förteckningen över vävstugor är gjord av Sveriges hemslöjdskonsulenter med textil inriktning

Vill du registrera din vävstuga eller uppdatera befintlig information om en vävstuga, ladda ner anmälningsformuläret!"