BOK I FOKUS

Kvinnomöda och skaparglädje

Kvinnans historia och de textila hantverken är nära förknippade. I denna rikt illustrerade (325 bilder) bok berättas om det textila arbetet och de sammanhang där hemmets nyttotextilier, prydnadsvävnader och kläder har tillkommit: Det mödosamma textilarbetet å ena sidan - glädjen att skapa något vackert å den andra. Det handlar om Jämtlands och Härjedalens textilhistoria, men innehållet ger generell kunskap till glädje för varje läsare som fascineras av garnernas, tygernas och plaggens magi.

Läs mer

Litteratur

Litteratur

Till varje ämnesområde vi presenterar här på hemsidan Textil Hemslöjd finns en litteraturlista. Vi vill dela med oss av de böcker vi har som referenslitteratur på våra kontor. Små fackbibliotek uppbyggda under många år.
Litteraturlistan innehåller mest svensk litteratur, lite från våra grannländer och enstaka böcker på framförallt engelska. Vi kompletterar och fyller på efterhand.
Böckerna kan sökas på ämne, författare och boktitel. I litteraturlistan finns uppgifter om tryckår och ISBN eller om de är äldre böcker förlag eller tryckort.
Många av böckerna finns inte längre att köpa i bokhandeln men går ibland att hitta på antikvariat och där det säljs begagnade varor. Vill man bara läsa en lånad bok hjälper biblioteken till.