Kontakta konsulent

E-post
Skriv ut

Hemslöjdskonsulenternas uppgift är att väcka intresse för samt främja och förmedla kunskap om hemslöjd. Detta görs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv. Med det egna länets traditioner och behov som grund arbetar konsulenterna för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren.

Hemslöjdskonsulenterna bedriver en rådgivande och upplysande verksamhet. I detta arbete har hemslöjdskonsulenterna en viktig roll som ledare, nätverksbyggare, folkbildare och samordnare.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar i första hand på regional nivå. Verksamheten präglas av de olika länens/regionernas karaktär, historia och behov. Exempel på verksamhet på länsnivå är utbildnings- och kursverksamhet, utställningar, utvecklingsprojekt i samarbete med formgivare och slöjdare samt arbete för barn och ungdom.

Hemslöjdskonsulenterna samarbetar också över länsgränserna och i rikstäckande projekt för att genomföra större slöjdmanifestationer och fördjupningsprojekt inom ett speciellt material- och/eller teknikområde. Det finns också ett antal hemslöjdskonsulenter som arbetar rikstäckande inom ett specialområde; rikskonsulenterna.

Kontakta din hemslöjdskonsulent 

 

Senast uppdaterad: 2018-04-17
10 kommentarer / Visa
Dela:
OBS
  • Gästkonto är inte konfigurerad (Kanske det saknas användare med detta användarnamn...). Ange 'Användarnamn för gäst' alternativet för användarnamn för befintlig användare. guest_username="guest"

    --
    yvComment solution, version="2.00.3"

BOK I FOKUS

Kvinnomöda och skaparglädje

Kvinnans historia och de textila hantverken är nära förknippade. I denna rikt illustrerade (325 bilder) bok berättas om det textila arbetet och de sammanhang där hemmets nyttotextilier, prydnadsvävnader och kläder har tillkommit: Det mödosamma textilarbetet å ena sidan - glädjen att skapa något vackert å den andra. Det handlar om Jämtlands och Härjedalens textilhistoria, men innehållet ger generell kunskap till glädje för varje läsare som fascineras av garnernas, tygernas och plaggens magi.

Läs mer