Forskning

Magisteruppsatser i Textilvetenskap vid Uppsala Universitet

2008/2009

Rudebrant, Renée Korsstygn i tiden.

Uppsatser i Textilvetenskap D vid Uppsala Universitet

2004/2005

Ericsson, Rose Hop- och utdragssöm i Gästrikland och Hälsingland - näversömmens ursprung och historia före 1900.

Nordström Hindrikes, Magdalena Broderade fanor. Uppsala studentnationer           1842–1942.

1998/1999

Wahlberg, Ingela Broderiernas bakgrund och bakgrundens broderier.

Candreus, Cecilia Heraldiska lejon i textil gestalt - en studie av broderade riksvapen under svensk stormaktstid.

 

 

Betydande bokstäver : Det broderade monogrammets utformning och placering mellan 1892-2007

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Kristin Petters; [2008]

Nyckelord: monogram; textilier; broderi;

Sammanfattning:

Kvinnor har under stora delar av 1900‐talet broderat monogram på hemmets textilier för att skilja tillhörigheter åt och undervika förväxling. Monogrammet hade även en prydande funktion på textilierna, som broderats mer eller mindre synliga på textilierna under åren. Ordet monogram kommer från grekiskans mono´grammos och betyder en bokstav av enbart linjer. Det broderade monogrammet består av ägarens begynnelsebokstäver eller det gifta parets gemensamma begynnelsebokstäver, vilket har varierat under tiden från en till fyra bokstäver och hela namn beroende på trender. Mönsterförlagor till monogrammen spreds via märk‐ och broderiböcker vilka ligger till grund för uppsatsen. Före märk‐ och broderiböckernas tid broderades dukar som förlagor och inspiration till kommande märkning, så kallade märkdukar. Idag är det enbart ett fåtal som dekorerar hemmets textilier med ett handbroderat monogram, troligen beror det på ett minskat behov av märkning för att skilja tillhörigheter åt, en jäktande nutid, ett minskat kunnande samt ett förändrat synsätt på textil som hållbar produkt.

Jag riktar i uppsatsen uppmärksamheten mot monogrammets funktioner, komposition och placering på hemmets textilier mellan 1892‐2007. Monogrammet är intressant att studera då det gått från självklarhet till bortglömt på drygt 100år. Uppsatsen är genomförd i en kvalitativ litteraturstudie med hermeneutikisk metod. För framtida forskning inom området är det av intresse att ta reda på hur monogrammen skiljer sig geografiskt och vilka influenser som påverkat.

Här hittar du hela uppsatsen

ringvattnet

Notice
  • Guest user account is not properly configured (Maybe there is no user with this Username...). Please set 'Username of Guest' option to the Username of existing User. guest_username="guest"

    --
    yvComment solution, version="2.00.3"

Väva själv

   Här har vi samlat vävsedlar till både kopior av äldre textil från hela landet men...

Läs mer

Virkning historik

Den första kända tryckta virkbeskrivningen publicerades 1824 i den holländska damti...

Läs mer

Vävsedlar

Här hittar du alla vävsedlar till vävarna från utställningen "VÄV"