Doktorsavhandling

E-post
Skriv ut

Med kant av guld och silver:
En studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640

dahren_avh

Författare: Dahrén, Lena (Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen) (Textilvetenskap)
Organisation:Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen
Publikationstyp:Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Språk:Svenska
Utgivningsort:Uppsala
Förlag:Konstvetenskapliga institutionen
Serie:serielös
Utgivningsår:2010
URI:urn:nbn:se:uu:diva-132714
ISBN:978-91-628-8196-2
SVEP ämneskategori:Konstvetenskap
Forskningsämne:Textilvetenskap
Nyckelord(en) :Bobbin lace, gold, silver, edgings, borders, ecclesiastic textiles, dress/costume, portrait
Nyckelord(sv) :Knyppling, guld, silver, liturgiska textilier, dräkt, porträtt, handel
Projekt:Textila manifestationer av makt under svensk renässans och barock
Abstract(en) :The study examines bobbin-made borders and edgings in gold and silver during the period 1550-1640.

The aim of the thesis is to study the technique of bobbin made lace and to place it in a historical, social and economic context. This is done by describing and analyzing samples of bobbin made lace in gold and silver manufactured during the period 1550-1640 and giving a picture of production, procurement, use and reuse of bobbin made lace.

The divided aim implies that the thesis has two paths. The earlier chapters investigate production, dealing with equipment, pattern books, techniques and patterns. The analysis and interpretation has its anchorage in deeply established practical knowledge and experience of bobbin lace making. The later chapters, dealing with procurement, use and reuse, are based on studies of portrait archives and preserved artefacts.

The study is built on object-based and archival research alongside portrait studies.  The primary sources are bobbin-made borders and edgings preserved on ecclesiastical textiles in Sweden, documentation from the Swedish Royal accounts, and dress and portraits found in European collections.

Disputation: 2010-12-10, Geijersalen, Uppsala, 10:00 (Svenska)
Examen:filosofie doktorsexamen
Handledare:Nockert, Margareta, Professor, docent (Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen)
Isacson, Maths, Professor (Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen)
Opponent:Knutsson, Johan, Professor (Carl Malmsten - Furniture Studies, Linköpings universitet)

Senast uppdaterad: 2011-10-26
10 kommentarer / Visa
Dela:
OBS
  • Gästkonto är inte konfigurerad (Kanske det saknas användare med detta användarnamn...). Ange 'Användarnamn för gäst' alternativet för användarnamn för befintlig användare. guest_username="guest"

    --
    yvComment solution, version="2.00.3"